DEFKALION HOUDT ZICH KOEST, MAAR BEREIDT ZICH VOOR OP ENKELE GROTE SUCCESSEN

Door: Sterling D. Allan - Pure Energy Systems News

4 april 2013

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://pesn.com/2013/04/04/9602290_Defkalion-laying-low-preparing-to-make-a-big-splash


Defkalion tuigt rond de 20 grote toepassingen op voor hun LENR (koude kernfusie) reactor via contracten met verschillende licentiehouders, inclusief enkele belangrijke spelers op de markt. De prijs wordt verwacht rond 1/10e te zijn van wat we momenteel voor energie betalen. Het eerste product wordt in het tweede kwartaal van 2014 verwacht. Een publieke demonstratie van een reactor komt volgens verwachting in de ‘National Instruments Week’ in augustus.


We hebben in het afgelopen jaar bijna niets over Defkalion Green Technologies gehoord, maar dat is niet omdat er daar niets gebeurt. In feite is het andersom. Er gebeurt daar zoveel dat ze de vraag naar hun product bijna niet kunnen bijhouden en dat nagenoeg zonder enige media-aandacht. “We hebben geen marketing nodig.”

Ik had het geluk om vandaag een interview te mogen doen met CEO Alex Xanthoulis en de chef communicatie en zakenontwikkeling Symeon Tsalikoglou. Zij staan zeer zeldzaam interviews toe en hebben alle gevestigde nieuwsagentschappen die hen benaderd hebben afgezegd.


Hier sta ik (Sterling D. Allan) naast de Hyperion bij Defkalion Green Technologies in Griekenland, 13 februari 2012

Dit is slechts één van de weinige interviews die zij in de komende maanden zullen doen, ze zijn niet op zoek naar meer aandacht.

“Wacht maar op de National Instruments Week in augustus,” was Defkalion’s standaard antwoord aan de meeste media die contact met hen opnamen, en dat is wanneer zij van plan zijn een draaiende module voor het publiek te demonstreren, tezamen met het geven van een wetenschappelijke presentatie over hun technologie. Al sinds de dagen van Pons en Fleischmann heeft de CEO van National Instruments, James Truchard (‘Dr. T’), de ontwikkelingen op het gebied van deze opkomende techniek zo goed als mogelijk gevolgd en gesteund. En vorig jaar hield Dr. T een zeer hartelijke receptie voor verschillende LENR groeperingen die hij vervolgens uitnodigde om de conferentie bij te wonen en er te presenteren. Alex is zeer genereus met zijn materiaal en emotionele ondersteuning.


Dr. James Truchard, National Instruments president en CEO, medeoprichter van het bedrijf in 1976

Vanwege de moeilijke omstandigheden bij het opzetten (het duurt vier dagen), zal Defkalion op ICCF 18 aan de universiteit van Missouri in juli, niet dezelfde demonstratie geven, maar ze zullen er wel een lezing presenteren.

Afgelopen oktober verhuisde Defkalion van Athene, Griekenland, naar Vancouver, British Columbia, Canada, vanwege de stroeve behandeling in Griekenland en de gunstige kansen in Vancouver. Het kostte teveel tijd om materialen in Griekenland te pakken te krijgen en de Griekse overheid was niet erg behulpzaam, daar waar zowel de provinciale als de federale regering in Vancouver hen wel een open deur bood, een onderkomen en hen aanmoedigden. De burgemeester van Vancouver heeft als doel dat zijn stad in 2020 de schoonste stad op aarde is. En tevens heeft Alex een deel van zijn jeugd in Vancouver doorgebracht, dus heeft hij er veel contacten, en dat is ook zeer nuttig.

Ondanks dat de verhuizing langer duurde dan verwacht, zijn de laboratoria van Defkalion sinds 15 februari in bedrijf.

In de paar afgelopen jaren is Defkalion benaderd door bijna 450 verschillende bedrijven die geïnteresseerd zijn in een licentie voor de reactortechnologie en van die lijst heeft Defkalion iets minder dan 20 bedrijven gekozen die nu werken om de technologie te implementeren in verscheidene toepassingen, waaronder:

• Water ontzilting
• Boilers
• Treinen
• Schepen
• Vliegtuigen
• Satellieten
• Auto’s
• Motorfietsen
• Hotels
• Stadsverwarming
• Mijnbouw
• Telecommunicatietorens
• IT
• Metaal
• Cement
• Leidingwerk
• Banden

Uiteindelijk zijn er honderden toepassingen die voordeel hebben van deze technologie, en ook draagbare zaken, waarbij snoeren en batterijen onnodig worden. Alex denkt dat zoiets nog vijf jaar in het verschiet ligt terwijl zijn wetenschappers denken dat het al eerder mogelijk is.

“We verkopen geen producten, we verkopen technologie,” zegt Alex. Ze laten de professionals in de industrie de details uitwerken om de technologie aan te passen aan de ontelbare toepassingen die er zijn.

Er zijn echter een paar kleine uitzonderingen op die regel. Omdat men oorspronkelijk uit Griekenland komt, waar de scheepvaart een grote bedrijfstak vormt, neemt Defkalion die toepassing voor zichzelf. Een groot vrachtschip (18.000 tot 20.000 ton) heeft iets van 20.000 dollar aan brandstof per dag nodig, maar met de technologie van Defkalion kunnen die kosten naar 500 dollar per dag - een 40voudige reductie in prijs. Bedenk je wat dat alleen al kan doen met de prijzen van goederen wereldwijd. Gelijkwaardige besparingen worden ook verwacht in andere toepassingen, hoewel ze op het gebied van de scheepvaart mogelijk het meest indrukwekkend zullen zijn.

Wat de scheepvaart betreft is er niet alleen een besparing op de brandstofkosten, maar ook op de tijd nodig voor bunkeren, alsook op de ruimte voor en gewicht van de brandstof aan boord. En natuurlijk geen gevaren meer van de brandstof en de problemen van een vervuiling in het geval van een ongeval.

Alex verwacht dat de bedrijfskosten voor een omgebouwde kerncentrale 12 maal lager liggen dan waarop ze momenteel draaien. Men verwacht dat ze in staat zijn stroom te leveren voor ongeveer 3,5 cent per kilowattuur.

Als deze units beschikbaar komen voor huishoudelijke verwarming en elektriciteit, dan verwacht men dat de kosten minder zijn dan 300 dollar voor zes maanden voor een huis van 550 vierkante meter. Verwarming alleen al kost dat bedrag per maand in de winter in veel van de koudere klimaten. En denk eens aan de voordelen van het hebben van je eigen verwarming en elektriciteit onafhankelijk van het hoogspanningsnet. Niet langer zullen natuurrampen als orkanen, tornado’s en aardbevingen duizenden of zelfs miljoenen mensen treffen die dagenlang zonder stroom zitten. Je stroom valt gewoon nooit uit, tenzij je huis direct door een ramp wordt getroffen.

De minimum tijd die de reactor wordt verwacht te draaien zonder dat de reactor-cartridges worden bijgeladen is zes maanden. Eén van hun modules heeft continue gedurende 8 maanden gedraaid.

Een andere toepassing die Defkalion zelf wil ontwikkelen is het ontzilten van water. Dat is het project van zowel Alex als Symeon. Zij willen betaalbaar water beschikbaar maken voor mensen wereldwijd. Energie is het hoofdzakelijke obstakel bij ontziltingsprojecten, maar als energie goedkoop wordt, wordt ontzilten dat ook.

Alex refereert aan wat hij noemt het ‘Mevr. Maria principe’ en vertelt een verhaal over een vrouw in Griekenland die in hetzelfde appartementencomplex als Alex woonde. Zij kon haar energierekening niet meer betalen, dus vroeg ze haar verhuurder om de verwarming af te sluiten. Ze dacht dat met de woningen rechts, links en boven haar, ze het niet al te koud zou krijgen. Maar Alex benaderde de verhuurder en vroeg hem niet de verwarming af te sluiten en de kosten aan hem (Alex) door te berekenen. Dus zij dacht slim te zijn terwijl in feite Alex haar rekening betaalde. “Wij willen dat elke mevr. Maria zichzelf koel en warm kan houden met goedkope energie.”

Misschien wel de meest boeiende toepassing is die voor satellieten. Ze weten nog niet hoe de reactoren zonder zwaartekracht zullen werken, alsook met de trillingen die gepaard gaan met de lancering.

De automobieltoepassing wordt nagestreefd door één van de grootste autofabrikanten in Europa. De toepassing voor telecommunicatie wordt nagestreefd door één van de grootste namen op dat gebied en datzelfde geldt voor de toepassing voor vliegtuigen.

Eén van de grootste bedrijven is van plan binnen de komende zes maanden een grote aankondiging van de technologie te doen. En het eerste product voor de markt gaat volgens verwachting in de eerste zes maanden van 2014 in productie.

Van elk bedrijf dat in aanmerking komt wordt verwacht dat ze hun eigen testen van de technologie uitvoeren om te verifiëren dat het werkt zoals wordt beweerd. En voordat ze in die fase komen, zoekt Defkalion uit of hun beoogde toepassing niet reeds bestaat bij een ander contract dat al is toegewezen, elk contract staat voor een exclusieve reeks toepassingen.

De primaire unit voor demonstraties en licenties produceert 5 kilowatt aan hitte. Echter, het Hyperion apparaat, dat uiteindelijk voor huishoudelijke verwarming is, is tijdelijk op een laag pitje gezet zodat ze in staat zijn aandacht te geven aan de sleutelbedrijven die hun toepassingen zo snel mogelijk gerealiseerd willen zien en niet geven om de Hyperion zelf, maar in de technologie zijn geïnteresseerd - de reactor - voor hun eigen toepassingen. Het Hyperion product zal meer tijd vergen vanwege de testen, de veiligheid en het certificeren.


Defkalion's Hyperion reactor

Ondanks dat transmutatie een nucleair proces is, is het geen gevaarlijk proces. Een Amerikaans bedrijf testte de Defkalion technologie gedurende ongeveer zes maanden en rapporteerde dat er geen enkele schadelijke straling werd uitgestoten (ze testten grondig het gehele spectrum), en dat er enkel wat gammastraling werd uitgestoten gedurende de reactie, maar niet meer dan wat een keukenbroodrooster afgeeft, dus geheel binnen de veiligheidslimieten. En soms werd er tijdens het proces helemaal geen gammastraling afgegeven, iets dat ze nog niet hebben uitgezocht en dat de wetenschappers voor een raadsel stelt, omdat zij denken dat er bij elk transmutatieproces gammastraling moet vrijkomen.

Defkalion heeft niet het idee dat zij het proces voor de volle 100% moeten begrijpen voordat ze het op de markt brengen. Het volledige begrijpen kan later komen. “De buurvrouw maakt het niet uit HOE het werkt, maar DAT het werkt.”

Als aanvulling op hun hoofdvestiging in Vancouver, waar momenteel 20 mensen werken, zet Defkalion wereldwijd ook onderzoek- en ontwikkelingslaboratoria op en daar werken momenteel 17 mensen fulltime. Hun eerste laboratorium buiten het lab nabij Athene, was in Milaan, Italië, gevolgd door Brazilië en dan de VS en uiteindelijk zullen er dan ongeveer zeven regionale laboratoria in totaal zijn. Deze zullen hoofdzakelijk samenwerken met de verschillende bedrijven om de reactortechnologie in te passen in de door de bedrijven nagestreefde toepassingen. Binnen dat onderzoeks- en ontwikkelingsteam zullen alleen degenen die hebben bewezen dat ze loyaal en vertrouwenswaardig zijn, toegang krijgen tot de geheimen van hoe de reactor werkt. Momenteel werkt dat deel van hun onderzoeks- en ontwikkelingsteam aan de ‘R5’, de vijfde reactor, die is ontworpen voor controlling (regulateur? Vert.) De volgende reactor, R6, zal puur voor performance zijn. Voor elk bedrijf waarmee Defkalion een contract sluit, wil Defkalion dat er drie van hun mensen met het bedrijf samenwerken om volledig aan de behoeften van het bedrijf te voldoen.

Als we het hebben over intellectueel eigendom, dan is de primaire tactiek die Defkalion gebruikt om er als eerste mee op de markt te komen en hun patenten pas op het laatste moment aan te vragen. Alex refereert aan dezelfde tactiek die succesvol werd gebruikt door Alexander de Grote, die had 45.000 soldaten in vergelijking met de 500.000 van de vijand die superieur waren in kennis en ervaring. Maar hij won omdat hij als eerste de aanval inzette.

Het voornaamste voordeel dat Alex voor zijn bedrijf ziet is: “Wij zijn een zakelijke partij,” in vergelijking met sommige van de andere LENR spelers die meer wetenschappelijk of uitvindingsgericht zijn, zonder een sterk zakelijk team rondom hen. Alex heeft persoonlijk de ontwikkelingen gefinancierd om het bedrijf naar dit niveau te brengen en men begint nu pas een mogelijke verdere financiering te krijgen.

Eén van de toepassingen van deze technologie is vliegen, iets dat voor een dilemma zorgt omdat het de drones (op afstand bestuurbare vliegtuigjes), bedoeld voor het bespioneren en doden van mensen, continue in de lucht kan houden. Alex antwoordt daarop dat één van de voorwaarden die hij in elk contract laat opnemen, is dat de technologie niet voor militaire doeleinden gebruikt mag worden. Hij snapt echter ook wel dat het niet lang zal duren - mogelijk 6 maanden nadat het product op de markt komt - dat de technologie zal worden gestolen, gekopieerd en gemodificeerd, waarna hij er geen controle meer over heeft hoe het gebruikt wordt, maar zijn geweten is tenminste schoon omdat hij het niet heeft goedgekeurd voor deze doelgroepen.

Het coëfficiënt of performance (COP) hangt af van hoelang het apparaat draait. Het meeste van de input-energie wordt gebruikt als het naar 180 graden Celsius wordt gebracht, daarna zal de input afnemen totdat het slechts elke 10-15 seconden een snelle puls van een bougie is. Het duurt ongeveer 1 tot 2 uur totdat het gestabiliseerd is. Dus in de eerste 24 uur is het COP 1:5 (vijf keer meer energie eruit dan erin moet). Maar gedurende de tijd wordt het COP zo goed dat Alex liever niet zegt wat het is, omdat het als ongeloofwaardig zal overkomen.

De output temperaturen variëren tussen 350 en 500 graden Celsius. Het apparaat ging ooit naar 860 graden in slechts 30 seconden, maar dat was een ongeluk en veroorzaakte schade omdat de materialen daar niet voor waren ontworpen, dus ze hebben de limiet op 500 graden ingesteld.

Ik vroeg Alex of hij zich ooit zorgen heeft gemaakt over wat er met hem of zijn bedrijf kan gebeuren vanwege de gevestigde belangen die mogelijk zonder zaken komen te zitten vanwege zijn technologie? Hij haalde een gesprek aan dat hij had met iemand in de olie-industrie die zei: “Alex, we houden je in de gaten. We zien je als een partner, die niet tegen ons is. Wij bereiken slechts 55% van de armen.”

Hij realiseert zich echter ook dat ze niet immuun zijn voor mogelijke pogingen tot uitschakeling, en voor onvoorziene gebeurtenissen heeft hij twee advocatenkantoren in Londen die de instructie hebben dat als er iets met Alex of zijn bedrijf gebeurt, zij meteen de technologie voor het publiek vrijgeven zodat het volk erover kan beschikken. Dus dat back-up plan maakt een uitschakeling vruchteloos.

Als je geïnteresseerd bent in contact opnemen met Defkalion over een mogelijke toepassing, houd dan in gedachten dat ze zeer kieskeurig zijn over met wie ze willen werken en dat ze niet op zoek zijn naar nieuwe partners. “We ontvangen meer verzoeken dan we aankunnen.” Dus zorg dat je goed bent (en aanhoudend).

Het typische proces dat gevolgd wordt om een bedrijf onder contract te brengen, iets dat 6 maanden tot 2 jaar kan duren, houdt onder andere de volgende stappen in:

1. Cliënten sturen een beschrijving in van de toepassing die ze willen ontwikkelen.
2. Defkalion bekijkt dan of er al niet een ander contract bestaat waarin die toepassing wordt ontwikkeld.
3. Een voorwaardelijk, bindend MOU (Memorandum of Understanding) wordt opgemaakt, waarin de voorwaarden, plannen, testprotocollen en het protocol voor het toepassen van de technologie op de toepassing staan beschreven.
4. De cliënt test de technologie om te verifiëren dat het werkt.
5. Tekenen van het contract.
6. Ontvangen van een prototype van de reactor om aan te vangen met het toepassen van de technologie op de toepassing.

Deze week keert Alex terug van een reis door Europa, waar hij 170 bedrijven ontmoette die betrokken willen worden bij de technologie en waarvan er slechts 14 zullen worden toegelaten. Enkele daarvan testen de technologie komende maandag (8 april 2013)

Voor meer informatie over Defkalion en hun technologie ga je naar hun website http://Defkalion-Energy.com, daar vind je ook de technische specificaties van hun technologie.http://peswiki.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN