OVERDENKINGEN BIJ HET HOT CAT VERSLAG

Door: Frank Acland

14 oktober 2012

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2012/10/reflections-on-the-pordenone-hot-cat-report


De verslagen die afkomstig zijn van de Pordenone conferentie, tezamen met de gegevens afkomstig van Rossi zelf, wijzen er voor mij op dat er iets heel belangrijks met de E-Cat technologie gaande is. De grootste verrassing is dat Rossi de mantra van een COP van 6 altijd heeft herhaald, maar nu presenteert hij gegevens die een minimum COP van bijna het dubbele daarvan laten zien. Er zijn nog steeds vragen over de berekening die hij heeft vrijgegeven, maar het lijkt duidelijk dat als de COP en de temperaturen die hij presenteert worden bevestigd, dat de E-Cat technologie alle andere beschikbare energiebronnen verre zal overstijgen en de potentie heeft om de hele wereld van energie te voorzien.


Andrea Rossi in zijn 1MW E-Cat centrale

Ik heb veel kritiek op Andrea Rossi gehoord, veel daarvan afkomstig van de onwrikbare gelovers in LENR, maar naar mijn idee is het moeilijk iets aan te merken te hebben op iemand die een dergelijke ‘wonderlijk’ technologie heeft ontwikkeld en zich er zo voor inzet om het klaar te maken om de wereld op een juiste wijze te veranderen. Ik vind de volhardende vastberadenheid en toewijding van de man om zijn techniek te ontwikkelen, ondanks de hardvochtige kritiek, zeer indrukwekkend en ik denk niet dat iemand kritiek kan hebben op zijn arbeidsethos.

Ik heb met interesse de discussies gevolgd of de E-Cat technologie geen open source zou moeten zijn en dat zoiets de beste en morele aanpak voor Rossi zou zijn. Mijn gevoel op dat gebied is dat gegeven de realiteit van de huidige bestaande en op de markt gebaseerde kapitalistische systemen in de meeste delen van de wereld, een traditionele, zakelijke benadering veel verstandiger is als het doel is deze technologie zo snel en ver en wijd als mogelijk is te verspreiden. Er zal een bundeling van kapitaal nodig zijn om de beste ingenieurs, wetenschappers en fabrikanten aan te trekken om deze technologie naar buiten, de wereld in te brengen en overal te krijgen waar het gebruikt kan worden. Investeerders die de fondsen voor deze operaties bijeen zullen brengen, zullen garanties willen hebben dat Rossi’s Intellectuele Eigendom niet zal worden weggegeven en zij daardoor geen enkele terugbetaling zullen zien.

Ik begrijp waarom veel mensen met afkeer naar deze zakelijke benadering kijken. In een perfecte wereld zouden de zaken heel anders gaan - het beste zou zijn dat mensen allemaal zouden werken aan projecten die het beste met de wereld voor hebben, en er geen arme of minder bevoorrechte mensen zouden bestaan, omdat alle benodigdheden zouden worden verschaft door een rechtvaardig en onpartijdig systeem. En geloof me, dat is de soort wereld waarin ik ook zou willen leven, maar momenteel, gegeven de realiteit van ons huidige systeem, denk ik niet dat het realistisch is te verwachten dat Rossi op dit moment simpelweg zijn intellectuele eigendom zal weggeven.

Het opwindende aan de E-Cat technologie is dat het de belofte inhoudt van het mogelijk maken van een meer onpartijdige en voorspoedige wereld. Als deze technologie zich snel en breed kan uitbreiden, dan kan het resultaat een afnemende economische ongelijkheid inhouden, een verlichting van armoede en het oplossen van enkele van de huidige en meest urgente sociale- en milieuproblemen. Deze technologie heeft de mogelijkheid economieën op zijn kop te zetten en te zorgen voor een wereld waarin overvloed in plaats van schaarste bestaat. Helaas kan geen enkele techniek de menselijke aard veranderen en ik geloof dan ook dat er zeker uitdagingen betrokken zijn bij de overgang naar een wereld waarin energie overvloedige aanwezig is, gegeven de vele belangen en investeringen in het huidige en machtige energie-overwicht.

Andrea Rossi heeft een deur geopend naar een nieuwe bron van energie, maar er zullen zeker anderen zijn die zijn werk zullen verbeteren en voor een nog grotere vooruitgang in de energietechnologie zullen zorgen. Rossi zelf prijst Fleischmann en Pons voor het openen van zijn geest voor nieuwe mogelijkheden en andere geesten zullen geprikkeld worden door Rossi’s werk en zij zullen zelfs nog grotere dingen doen. Wat we ons nu eigen maken, kan slechts het begin zijn van verbazingwekkende nieuwe ontdekkingen.

Ik weet dat we nog geen bevestiging van derden hebben betreffende de beweringen van Rossi en ik denk dat het verstandig is de felicitaties nog even in bedwang te houden. Echter, ik ben heel hoopvol door deze recente ontwikkelingen. Ik kan mij persoonlijk niet voorstellen hoe het mogelijk zou zijn dat Rossi is betrokken bij een grote zwendel, of een dwaze bedrieger is. Het bewijs dat ik continue zie, wijst erop dat hij heeft wat hij zegt dat hij heeft.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN