BELANGRIJKE DOORBRAKEN AANGEKONDIGD GEDURENDE E-CAT INTERVIEW

Door: Hank Mills en Sterling D. Allan
Pure Energy Systems News

15 januari 2012

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://pesn.com/2012/01/14/9602012_Momentous_Breakthroughs_Announced_During_Anniversary_E-Cat_Interview


In een historisch interview kondigde Andrea Rossi, de uitvinder van de E-Cat (koude kernfusie energy catalyzer), vele doorbraken aan in de ontwikkeling van zijn technologie en hij beantwoordde een grote verscheidenheid aan vragen en deelde vele details betreffende de aanstaande tien kilowatt unit voor huishoudelijk gebruik.

! Dit is de eerste exotische Free Energy technologie waarvan we weten dat het voor Underwriters Laboratories (UL) certificering is voorgelegd, een belangrijke mijlpaal voorafgaand aan het veroveren van de markt


Andrea Rossi

Andrea Rossi, de uitvinder van de E-Cat (Energy Catalyzer), geeft niet veel interviews (we weten van drie daarvan in het afgelopen jaar). Hij is veel te druk met vaak 14 tot 16 uur per dag voorbereiding van de productie van 1 miljoen, 10 kilowatt E-Cat units voor huishoudelijk gebruik. Echter, na zijn eerste interview exact een jaar geleden op 14 januari 2011, stemde hij vriendelijk in met een interview dat zeer onthullend bleek te zijn. Gedurende het interview werden er veel vragen beantwoord en werden er een paar onthullingen over de ontwikkeling van de E-Cat technologie gedaan.

het 1 en driekwart uur durende interview werd grotendeels geleid door Sterling Allan, samen met de gastheer van de Smart Scare Crow show, Gary Hendershot, die van tijd tot tijd bijviel. Gary stond hoffelijk toe dat zijn show het platform was voor het interview. Dat maakte het mogelijk dat het interview live via Internet was te volgen voor ongeveer 250 mensen rondom de wereld en het werd opgenomen om op YouTube te worden weergegeven. Terwijl de show plaatsvond, spraken luisteraars via een online chat room met elkaar en waren ook in staat vragen te stellen, waarvan vele werden beantwoord.

Als Rossi een vraag niet volledig kon beantwoorden vanwege het beschermen van informatie, dan liet hij beleefd weten dat hij niet op de details kon ingaan. Ondanks het feit dat bepaalde informatie geheim moet blijven (zoals de katalysatorstof die wordt gebruikt) deelde hij toch een groot deel van de informatie en deed een paar fascinerende aankondigingen over de technologie.

Hier is de show geupload naar YouTube door Gary:


Het volgende is een overzicht van de onderwerpen die werden besproken en van de sensationele mededelingen. We hebben ook een transcriptie van het interview beschikbaar.

Reactorkern - De reactorkern van de huishoudelijke E-Cat unit heeft ongeveer de grootte van een sigarettendoosje en is in staat tien kilowatt vermogen te leveren. De grootte van de gehele unit zal ongeveer zo groot zijn als een computer. Dat is een significante reductie van de afmetingen die eerder werden verschaft. Hij verklaarde ook dat het gewicht is verkleind.

Er werd tevens verduidelijkt dat elke individuele huishoudelijke E-Cat unit gebruik maakt van één reactorkern. Dat is anders dan een paar maanden eerder werd beweerd, en dit maakt duidelijk hoe snel er vooruitgang wordt geboekt. Als de reactorkern de afmetingen heeft van een enkel pakje sigaretten (ongeveer 85 kubieke centimeter) en het kan 10 kilowatt per uur leveren, dan is de vermogensopbrengst 117 watt per kubieke centimeter, een super hoge waarde!

Eenvoudige navulling - Er werd onthuld dat de huishoudelijke E-Cat units zo zijn ontworpen dat ze door iedereen nagevuld kunnen worden, dus niet alleen door technici. Hij beweerde dat het gelijk staat aan het verwisselen van een inktpatroon bij een printer. Bij het gebruik van een cartridge voor 180 dagen (dus als het systeem daadwerkelijk actief is) zal het systeem zelf waarschuwen dat er een navulling nodig is. Zodra men een nieuwe cartridge van zijn bedrijf of van iemand van zijn netwerk heeft gekocht, kan de oude cartridge verwijderd worden en de nieuwe geplaatst. De oude cartridge kan dan teruggestuurd worden aan de Leonardo Corporation en gerecycled worden. Het is interessant dat hij aangeeft dat het overblijvende nikkel waarschijnlijk gespaard kan worden en het alleen opnieuw behandeld dient te worden. Elke cartridge zal ongeveer 10 dollar kosten, hoewel de prijs in eerste instantie iets hoger kan liggen.

Opnieuw verzekerde hij dat, omdat dergelijke kleine hoeveelheden nikkel worden gebruikt, er geen enkele mogelijkheid van een tekort kan ontstaan vanwege de verspreiding van de E-Cat technologie. Als de gehele wereld alle stroomleverende systemen op nikkel zou laten draaien, dan zou slechts 1% van de jaarlijkse nikkelproductie worden verbruikt.

Ondanks dat de E-Cat zich mogelijk op grote schaal zal verspreiden, voorzien wij dat vele andere Free Energy technologieën zullen opduiken en enkele van die voorzieningen zullen helemaal geen brandstof nodig hebben en kunnen mogelijk de potentiële lange termijn toepassingen van de E-Cat achterhaald maken. Maar, zo goedkoop en overvloedig aanwezig als nikkel is, is het oneindig, zoals andere bronnen, bijvoorbeeld de Nulpuntenergie.

Geen waterstofvat - Anders dan bij eerdere E-Cat systemen, waarbij het gebruik van een waterstofvat nodig was, gebruikt de nieuwe huishoudelijke E-Cat een materiaal binnenin de reactorkern dat geabsorbeerde waterstof vrij kan geven. Daarom is er geen waterstofvat meer nodig. Ik neem aan dat de vrijgave van waterstof en het absorberen wordt geregeld via de temperaturen opgewekt door de reactorkern. Mogelijk wordt de waterstof vrijgelaten als de hitte hoog genoeg is en als de temperatuur zakt wordt de waterstof weer geabsorbeerd. Ongeveer tien gram waterstof zal er in de kern opgeslagen zijn en er zullen slechts picogrammen van nodig zijn die bij de nucleaire reacties gebruikt worden.

Het weglaten van het waterstofvat zal het certificeringproces eenvoudiger maken, eerder was dat een grote hobbel die genomen moest worden. Tevens denk ik dat het weglaten van het waterstofvat een grote bijdrage is aan het reduceren van de grootte van het systeem. Dit is een belangrijke doorbraak en is werkelijk groot nieuws!

Spotgoedkope energie - De aanschafkosten van een huishoudelijke E-Cat zullen volgens bewering tussen de 400 en 500 dollar liggen. Dat zal worden bereikt via de beste technieken die mogelijk zijn in de productielijn, het automatiseren van alle aspecten van de fabriek en het gebruik van robottechnologie. Het doel is de E-Cat technologie zó betaalbaar te maken, dat iedereen in staat is een systeem aan te schaffen en dat concurrenten niet in staat zullen zijn het goedkoper te doen. Ondanks dat zijn technologie beslist zal worden nagemaakt zodra de units op de markt verschijnen, maakt dat niet uit omdat hij een grote voorsprong heeft.

Zelfvoorzienend - De huishoudelijke E-Cat units zullen zo gemaakt worden dat ze zelfvoorzienend zijn. Gedurende het eerste uur nadat ze zijn aangezet, zal de unit ongeveer 2,7 tot 2,9 kilowatt stroom nodig hebben om de reactorkern te verhitten. Daarna zal het systeem zelfvoorzienend draaien, er zal alleen stroom nodig zijn voor het elektronische- en het controlesysteem.

De mogelijkheid van het systeem om zelfvoorzienend te zijn zal niet te regelen zijn door de gebruiker, maar zal volledig automatisch geregeld worden door de controle elektronica. Hij vergelijkt het met een hybride auto waarin de computer beslist of de auto op de motor of de accu rijdt, en of de remmen worden aangewend of het regenerator systeem wordt gebruikt om het voertuig af te remmen.

National Instruments en duurzaamheid - National Instruments (NI) werkt met Rossi samen om het nieuwe controlesysteem voor de 1 megawatt en huishoudelijke E-Cat te ontwerpen. Met deze nieuwe controlesystemen is de duurzaamheid van de E-Cat units verbeterd. Het belangrijkste punt dat door het nieuwe controlesysteem opgelost moest worden, was de mogelijkheid de reactor stabiel te houden als stoomtemperaturen boven de 120 graden Celsius worden geproduceerd. Gedurende het interview verklaarde hij dat er grote vooruitgang is geboekt. Op zijn blog heeft hij aangegeven dat ze in staat zijn stoom op 400 graden Celsius te produceren. Dat is belangrijk voor het efficiënt opwekken van elektriciteit.

Hij ging verder met te zeggen dat de ingenieurs en wetenschappers van NI tijdens een meeting aan hem verklaarden dat ze geen nieuw controlesysteem voor hem wilden ontwerpen, maar hem graag wilden leren hoe hij dat zelf kon ontwerpen. Hun filosofie is niet om de mens een vis te geven, maar om de mens te leren vissen.

Militaire klant - Als toevoeging op de hulp van NI, werkt de kolonel-ingenieur, die de test van de 1 megawatt centrale op 28 oktober controleerde, met Rossi samen om de controlesystemen van de centrale te verbeteren. Momenteel werken de klant en NI samen om het controlesysteem van de eerste centrale te verbeteren en verwisselen zij de pakkingen in het systeem om de lekkages die optreden te stoppen. Hij vermeldde dat de militaire afgevaardigde waarmee hij samenwerkt, een expert is op het gebied van thermodynamische systemen.

Het feit dat een er een nieuw controlesysteem wordt geïnstalleerd is niet verkeerd. Het is heel goed. Als de klant niet tevreden zou zijn met hoe de E-Cat werkt, dan zou die hem niet helpen met de ontwikkeling van een nieuw controlesysteem. Het feit dat het leger, NI en alle andere partners die anoniem blijven met Rossi aan dit project samenwerken, laat het belang van de technologie zien, en het is werkelijkheid!

Underwriters Laboratories - Rossi zei dat ze prototypes naar Underwriters Laboratories (UL) hebben gezonden en dat zij met hen samenwerken om de huishoudelijke unit naar UL standaards gecertificeerd te krijgen.

Dit was een grootse aankondiging. Als ze op dit punt van ontwikkeling zitten, dan betekent dat, dat ze al zeer ver zijn. Dit feit alleen al is een hoofdartikel waard. Dit is de eerste exotische Free Energy technologie waarvan we weten dat het voor UL certificering is voorgelegd, een belangrijke mijlpaal voorafgaand aan het veroveren van de markt.

Je legt niet iets aan UL voor totdat je de uiteindelijke versie hebt. Wat aan UL wordt voorgelegd is wat op de markt komt. Als er een verandering aan de unit wordt aangebracht, dan moeten ze opnieuw door het UL certificeringproces, iets dat verscheidene maanden in beslag neemt.

Katalysatorstof - Op een vraag over het belang van de katalysator, verklaarde Rossi dat het systeem niet werkt zonder die katalysatorstof. Volgens hem is nog niemand in staat geweest een praktisch nikkel-waterstof systeem te maken omdat ze niet de juiste katalysatorstof hebben. Hij sprak niet de bewering tegen dat het in feite fysieke elementen zijn die zijn toegevoegd aan de reactorkern, als toevoeging op het nikkel en het waterstof. Hij heeft al regelmatig beweerd dat de katalysatorstoffen fysieke elementen zijn en niet een bepaald soort proces.

Radiofrequentie generatoren - Als toevoeging op de katalysatorstoffen werd er een vraag gesteld over de radiofrequentie generator die op de een of andere manier reageert met de reacties binnenin de kern. Rossi verklaarde dat deze informatie nog niet geopenbaard kan worden, maar gaf een paar hints. Ten eerste vergeleek hij het gebruik van radiofrequenties met oosterse vechtkunsten. Hij beweert dat de radiofrequentie generator de krachten die normaal het fusieproces zouden tegengaan (Coulombkrachten) vóór je gaan werken en niet tégen je. “De volledige theorie van hoe het systeem werkt zal ‘binnenkort’ onthuld worden,” zei hij.

Reactietijd - Rossi verklaarde dat de E-Cat technologie niet de reactietijd heeft van een gasgestookt verwarmingstoestel dat meteen aan- en uitgezet kan worden. Het is echter wel perfect geschikt voor het verwarmen van een huis. Ik denk dat er tevens op moet worden gewezen dat het voor de E-Cat technologie niet uitmaakt dat er een groot deel van de energie verloren gaat. Bijvoorbeeld, de energie is zo goedkoop dat er financieel geen enkele reden is om het niet altijd aan te laten staan, zelfs al zou je het hoger en lager kunnen zetten. Als alle energie niet nodig is voor gebruik, dan kan iets van de warmte naar buiten in de atmosfeer geleid worden.

Er werd ook over gesproken dat een belangrijke toepassing voor de E-Cat technologie het voorverwarmen van water voor elektriciteitscentrales kan zijn. Er is echter een hoop wettelijke bureaucratie op dat vlak, zelfs als de technologie er klaar voor is. Het kan jaren duren eer een elektriciteitscentrale de certificering heeft verkregen om hun systeem op wat voor manier dan ook te veranderen.

Veiligheid - Het werd weer eens bevestigd dat het apparaat volkomen veilig is. Er worden geen radioactieve substanties gebruikt en er wordt geen radioactief afval geproduceerd. Tevens wordt er geen vervuiling van welke aard ook door het apparaat uitgestoten. Wat heel belangrijk is, er kan zich geen ‘melt down’ voordoen zoals bij een traditionele kernreactor mogelijk is. Als in een E-Cat de reacties te hoog oplopen dan zal eenvoudigweg het nikkelpoeder smelten en zullen de nucleaire reacties stoppen.

Gammastraling en antimaterie - De E-Cat technologie produceert lage energie gammastraling die binnen de reactor wordt omgezet in hitte. De kenmerken van de gammastraling die is opgemerkt, is 511 keV bij 180 graden. De gammastraling wordt vermoedelijk opgewekt als elektronen de positronen raken en elkaar daarbij vernietigen. Dus, als we het correct begrijpen, dan theoretiseert Rossi dat er zich binnenin de E-Cat een antimaterie / materie vernietiging plaatsvindt waardoor energie vrijkomt. Hij geeft echter ook aan dat het slechts een bijwerking is van wat er werkelijk plaatsvindt, en dat is de nucleaire fusie zoals hij eerder kenbaar maakte.

Investeringen - Rossi staat open voor investeringen door bedrijven en organisaties die relatief kleine bedragen willen investeren. Hij is echter nog niet geïnteresseerd in families en particulieren die willen investeren in de technologie omdat er momenteel nog teveel risico’s bestaan. Ondanks dat de technologie werkt, moeten ze de E-Cat nog wel succesvol op de markt brengen. Er moeten nog certificaten verkregen worden, een fabriek opgezet en andere zaken die aandacht vragen. Zodra de huishoudelijke units op de markt zijn, zullen ze op een bepaald moment ‘publiek’ gaan en kunnen particulieren erin investeren.


Na het interview schreef Gary het volgende aan Rossi:

Andrea,

U was fantastisch! Heel hartelijk bedankt voor uw geduld. Ik denk dat als u terugkijkt, u heel erg tevreden zal zijn met de kwaliteit van dit interview. Ik heb naar elk interview geluisterd dat u hebt gedaan en waar ik de hand op kon leggen en volgens mijn eigen bescheiden mening is dit verreweg het beste. U presenteert uzelf als een diepzinnig zakenman welke de complexiteit begrijpt van het opzetten van een organisatie met de aandacht voor hen die zijn klanten en investeerders zullen zijn en waarvan men zou wensen dat zoiets meer algemeen was vandaag de dag.

Bravo!!! Een prachtig stuk werk…


Vanwege het interview ben ik nog meer overtuigd dan ooit dat de E-Cat technologie niet alleen echt is en werkt, maar dat het ook heel snel op de markt zal komen. Met een eersteklas team van partners dat met hem samenwerkt (inclusief het leger en National Instruments) is hij energiek bezig met het bouwen van een productiebedrijf dat in staat is de units snel en op goedkope wijze te bouwen.

Het lijkt erop dat in elk aspect van de E-Cat vooruitgang zit en dat men gebruik zal maken van de moderne technologie. Van het gebruik van robottechnologie tot automatische productielijnen, door het gebruik van moderne materiaalwetenschappen om zodoende de noodzaak van een waterstofvat uit te sluiten, tot het aanwenden van de vakkundigheid van National Instruments om een ultramodern controlesysteem te ontwerpen, brengt hij de nikkel-waterstof fusietechnologie naar een volgend niveau.

Tot slot wil ik de nadruk leggen op hoe het interview liet zien hoe toegewijd en oprecht de aard van Rossi is. Hij nam deel aan het interview na een werkdag van 16 uur. Toen het interview begon was het al 23:00 zijn tijd (in Rome). Ondanks dat hij moe was, beantwoordde hij vraag na vraag.

Toen het interview klaar was, maakte Sterling Allan een opmerking tegen Gary Hendershot over Andrea Rossi die ik graag wil aanhalen. Hij verklaarde in feite dat sommige mensen Rossi bekritiseren voor zijn onorthodoxe methoden, of vanwege het feit dat hij het niet op de ‘wetenschappelijke’ manier doet, zoals de wetenschappelijke gemeenschap zegt dat hij het moet doen. Het feit is echter, omdat hij zich niet neerlegt bij de exacte methodologie van de mainstream wetenschap en bij de wetenschappers met gesloten geesten, dat hij daardoor in staat is de E-Cat technologie in het leven te roepen en het al zover heeft gebracht. Hij geeft nooit op en hij gaat door ondanks wat de cynici, de rivalen en anderen over hem zeggen.

Ik denk dat wat nog belangrijker is dan de E-Cat technologie zelf, dat het feit is dat het zal onthullen dat de ‘mainstream’ wetenschappelijke gemeenschap geen autoriteit heeft om te definiëren wat wetenschap is, of wie werkelijk wetenschappelijk is. Alleen maar omdat iemand zijn onderzoek doet op een wijze die niet exact voldoet aan de academische protocollen, wil dat niet zeggen dat het dan geen ‘wetenschap’ is. Bijvoorbeeld, Nikola Tesla vond (begin 1900) vele technologieën uit die wij vandaag de dag nog steeds gebruiken, zoals de inductiemotor en de wisselstroom. Zijn methoden waren echter van dien aard dat ze door de gevestigde wetenschap niet zouden worden geaccepteerd als ‘ware wetenschap’.

Tegen het eind van dit jaar of begin volgend jaar (de volgende winter) wanneer de miljoen E-Cat units verscheept worden, zal de wetenschappelijke gemeenschap gedwongen worden te erkennen dat de grootste ontdekking van de afgelopen decennia werd gedaan door iemand die zich niet strikt aan hun dogma’s hield. De officiële ‘wetenschappelijke methode’ is een goed stuk gereedschap en verschaft fantastische richtlijnen, maar het kan ook de creativiteit beperken en de vooruitgang vertragen. Misschien zijn er wel andere methoden die beter zijn - die geen technische doorbraken, zoals koude kernfusie, gedurende twintig jaar onderdrukken.

Laten we allemaal Andrea Rossi bedanken voor zijn werk dat hij heeft gedaan aan de E-Cat. De beste manier waarop je kan helpen is een vrijblijvende vooruitbestelling van een E-Cat plaatsen (via de ECat.com website). Verspreidt tevens wijd en zijd het woord over de E-Cat technologie, zelfs aan je vrienden die nog nooit van koude kernfusie hebben gehoord. We moeten het bewust zijn van deze verbazingwekkende technologie verspreiden.


Hier is nog een vervolgserie vragen (van Hank) en antwoorden (van Rossi).

Vraag: Zal de huishoudelijke E-Cat unit werken met een standaard (voor Amerika. Vert.) 110 volt aansluiting, of zal het een 220 volt aansluiting nodig hebben (omdat bij de opstart een paar kilowatts nodig zijn)?

Antwoord: 110 volt zal het zijn voor de USA. We zullen echter het juiste voltage van land waarin de E-Cat moet werken leveren.

Vraag: Omdat dit een nagelnieuw ontwerp is, zal deze huishoudelijke E-Cat geschikt zijn om omgebouwd te worden om elektriciteit te produceren, zodra er geschikte elektrische generatoren beschikbaar komen?

Antwoord: Ja.

Vraag: Zal de huishoudelijke E-Cat unit andere instellingen hebben dan alleen aan en uit?

Antwoord: Ja, maar alleen de strikt noodzakelijke.

Vraag: Wat is de maximale temperatuur-output die je de huishoudelijke E-Cat laat leveren? Hoop je dat het 400C stoom levert voor het latere aanpassen?

Antwoord: Ja.

Vraag: Zal de huishoudelijke E-Cat unit een primaire vloeistof anders dan water (bijvoorbeeld opgelost zout) gebruiken dat door de warmtewisselaar stroomt? Of zal de primaire vloeistof gewoon water zijn?

Antwoord: Water voor verwarming, diathermische olie plus warmtewisselaar voor elektrische stroom.