ENERGIEREVOLUTIE IS NODIG - WIE KAN LENR AAN DE MASSA PRESENTEREN?

23 februari 2012

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2012/02/energy-revolution-needed-can-anyone-deliver-lenr-to-the-masses


Als we kijken naar de huidige wispelturigheid op de energiemarkten, waar een piek in de olieprijs dreigt en daarmee nog meer negatieve druk legt op een reeds onzekere wereldeconomie, dan is het duidelijk dat de wereld rijp is voor een energierevolutie. Terwijl er in de afgelopen jaren en decennia binnen veel industrieën onthutsende technologische vernieuwingen hebben plaatsgevonden, is de energie-industrie nagenoeg onveranderd gebleven.

Ondanks wat uitzonderingen (o.a. atoomsplitsing, hydro-elektriciteit), zijn we nog steeds voor onze verwarming en elektriciteit en ons transport grotendeels afhankelijk van het verbranden van fossiele brandstoffen en zolang dat het geval is leven we onder de willekeur van het vrijemarktmechanisme, wat varieert volgens zaken zoals geopolitieke spanningen, de beschikbaarheid en ontdekking van ruwe materialenreserves, kosten van delven en raffineren, enz. Energieprijzen rijzen en dalen, maar rijzen lijkt de trend op lange termijn en gigantische prijspieken zijn mogelijk bij internationale crises in energieproducerende regio’s zoals het Midden Oosten.

Niets van wat ik zeg is nieuws voor wie dan ook, het is simpelweg de realiteit van de wereldeconomie en voor velen is het gewoon zoals de dingen zijn, een situatie die niet veranderd kan worden en iets waarmee we maar moeten leven, zelfs als dat betekent dat er oorlogen en internationale spanningen zijn en hogere prijzen voor goederen en lagere levensstandaarden wereldwijd.

Dit zou de deprimerende realiteit zijn als er geen mogelijkheden van betere energietechnologieën aan de horizon zouden opduiken. We zien echter een veelbelovende oplossing op het gebied van LENR/koude kernfusie. Natuurlijk wordt er nu meer aandacht aan besteed sinds de eerste keer toen het in 1989 opdook en daarna weer snel uit de gratie raakte. Als je objectief het onderzoek bestudeerd dat in dit veld is gedaan, dan lijkt het dat er hard bewijs bestaat dat aantoont dat het mogelijk is om grote hoeveelheden extra hitte te produceren afkomstig van bepaalde typen elektrochemische reacties - hitte die niet verklaard kan worden in termen van normale chemische reacties - en het is nu mogelijk LENR op te vatten als een potentiële rivaal van de fossiele brandstoffen.

De verwachtingen van LENR zullen echter weinig betekenen als ze in de sfeer van experimenten op kleine schaal in een laboratoriumomgeving blijven steken. Als LENR, of elke andere nieuwe energietechnologie, van groot nut voor het menselijk ras kan zijn, dan moet er een praktische toepassing komen en uiteindelijk betekent dat het produceren van energie op industriële schaal - en juist in het huidige economische klimaat kunnen we echt profijt hebben van een nieuwe technologie die zo snel als mogelijk is te voorschijn komt. Daarvoor zijn natuurlijk financiële, technische en productie bronnen nodig.

Het doel van snelle productie en verspreiding van bruikbare LENR technologie tegen lage kosten, is het beweerde oogmerk van Andrea Rossi en de Leonardo Corporation. Rossi is niet terughoudend bij het verkondigen dat hij een revolutie wil zien plaatsvinden en het lijkt erop dat hij zich volledig heeft toegewijd om alles dat in zijn macht ligt te gebruiken om dat mogelijk te maken. Er zijn ook andere spelers op dat gebied - Defkalion, NASA, JET Energy en anderen en allemaal geloven zij dat ze een betere manier hebben ontdekt om energie op te wekken.

Of één van hen zal slagen in de voorgenomen doelen moet nog blijken, maar er is een heldhaftige inspanning nodig van iemand die de visie, vasthoudendheid en mogelijkheid heeft om een hard nodige en verbeterde energietechnologie aan de massa te brengen.


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN